▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (2024)

Licitație Machine Tools from Site Closure

▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (1)

Top

lot nr. 16

1/17

 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (2)
 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (3)
 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (4)
 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (5)
 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (6)
 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (7)
 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (8)
 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (9)
 • ▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (10)

Ora de închidere: 09.07.2414:15

▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (11)

09.07.2414:15

Ora de închidere

22,000€

Prețul de deschidere

Prețul minim nu a fost încă întrunit

Pentru acest articol este preconizat un preț minim. În cazul în care acest preț nu va fi atins in timpul licitației, vor fi acceptate oferte inferioare.
La închiderea licitației vânzătorul va fi informat de oferta cea mai înaltă și va putea decide dacă să vândă pentru cifra respectivă. Surplex va informa cel mai bun ofertant de potențiala victorie a licitației și în timp de două zile lucrătoare după închiderea acesteia va comunica dacă articolul va fi vândut. Până în acel moment ofertantul va fi obligat să respecte propria ofertă.

Articolul are un preț minim

Pentru acest articol este preconizat un preț minim. În cazul în care acest preț nu va fi atins in timpul licitației, vor fi acceptate oferte inferioare.
La închiderea licitației vânzătorul va fi informat de oferta cea mai înaltă și va putea decide dacă să vândă pentru cifra respectivă. Surplex va informa cel mai bun ofertant de potențiala victorie a licitației și în timp de două zile lucrătoare după închiderea acesteia va comunica dacă articolul va fi vândut. Până în acel moment ofertantul va fi obligat să respecte propria ofertă.

Oferta ta a fost întrecută de o alta identică

Un alt utilizator a introdus o ofertă identică alei tale înainte de tine

Plata cauțiunii este necesară

Participarea la această licitație este posibilă exclusiv după plata unei cauțiuni. Suma cauțiunii, perioada cauțiunii, persoana de contact și toate celelalte informații pot fi găsite în descrierea articolului.

Detaliile utilajului

Nume
DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center
Numărul articolului
928192
Producător
DOOSAN
Modelul/ Tipul
Mynx 6500
Anul de fabricație
2011
Articole disponibile de la
immediately
Condiția articolului

neverificat

Condiția articolului

Din păcate nu este posibil ca managerii noștri de proiect să verifice personal toate articolele. De aceea, în aceste cazuri nu putem garanta funcționalitatea articolelor.

Locație
Germania, 59302 Oelde
 • Afișare pe hartă
 • Toate articolele acestei locații

Costuri și beneficii

Taxe de licitație
18 %
Costuri de dezmembrare și încărcare (obligatoriu)
750.00 €
Prețul Total
plus TVA
Costuri de transport
nu sunt incluse
Termeni de livrare
FCA Oelde, încărcat în camion
Termeni de plată
100% din plată înainte de colectare

Detalii tehnice

greutate aprox.
9,000 kg
măsura aprox. de oprire (l x w x h)
6,000 x 5,000 x 3,500 mm

Descrierea articolului

Technical details

 • x-path 1,270 mm
 • y-path 670 mm
 • z-path 625 mm
 • i-Series Fanuc control

Work spindle:

 • Max. Max. speed 8,000 min/-1
 • Drive units 11 / 15
 • Max. Torque 191 Nm
 • Tool holder SK / ISO 40

Work table:

 • Table clamping surface 1,400 x 670 mm
 • T-slots 5
 • T-slots - width 18H8 mm
 • T-slots - spacing 125 mm
 • Max. table load 1,000 kg
 • Distance between spindle nose and table 150 - 775 mm
 • Max. workpiece height 580 mm

Tool magazine:

 • Number of tool positions 30 pos.
 • Tool holder SK / ISO 40
 • max. tool length 300 mm
 • max. tool diameter 80 / 125 mm
 • max. tool weight 8.0 kg
 • Tool - tool change time 1.3 sec

Feed rates:

 • rapid traverse ( X / Y / Z ) 30 / 30 / 24 m/min
 • Feed speed 1 - 12,000 mm/min
 • Total power requirement 40 kVA

Accessories

 • documentation
 • Coolant device
 • Chip conveyor
 • Oil mist extraction
 • Signal lamp
 • Interface 4th axis
 • Tool magazine
 • electric handwheel
 • measuring probe
 • various tool holders approx. 40x
 • Vice 2x

Afișează traducerea

Traducere automată

Detalii cu privire la licitație

Licitație
Machine Tools from Site Closure
lot nr.
16
Documente
Termeni speciali pentru licitație
Inspecție
Locația exactă este disponibilă la cerere.
59302 Oelde
Germany

A viewing is only possible by arrangement. For this, please contact lqu@surplex.com

Ridicare
Luni, 22.07.2024 la
Vineri, 26.07.2024, în fiecare zi
de la ora 08:00 la ora 16:00

Luni, 29.07.2024 la
Vineri, 02.08.2024, în fiecare zi
de la ora 00:00 la ora 16:00

Ai întrebări în legătură cu articolul? Contactează-ne.

▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (12)

Leon Quentin Project Manager

+49 211422737-914

+49 15208685747

Email leon.quentin@surplex.com

Serviciile noastre

 • Servicii personale oferite în 16 limbi
 • Consultanță la fața locului de la experți în domeniu
 • Organizarea transportului în caz de nevoie
 • Asistență la întocmirea documentației și la vămuire
▷ DOOSAN Mynx 6500 Vertical Machining Center: cumpara folosit (2024)

FAQs

What does a vertical machining center do? ›

Vertical machining occurs on a vertical machining center (VMC), which employs a spindle with a vertical orientation. With a vertically oriented spindle, tools stick straight down from the tool holder, and often cut across the top of a workpiece.

How does a CNC machining center work? ›

CNC machining is a type of automated machining process that uses computer numeral control technology to shape an object or a part by removing material from a workpiece until the desired shape is achieved. CNC stands for Computer Numerical Control.

What is a major disadvantage of the vertical machining center? ›

Disadvantages of a vertical machining centre

Chip flow – Due to the geometry of a VMC, chips of removed material tend to collect on the part or in deep holes. This introduces the risk of recutting chips which in turn results in reduced tool life and poor surface finishes.

What is the difference between CNC and vertical machining center? ›

What is the difference between VMC and CNC? A VMC is a specific type of CNC (Computer Numerical Control) machine. While CNC refers to any machine controlled by a computer, a VMC specifically has a vertically oriented spindle. CNC machines can include various types, such as lathes, routers, and mills.

What is the purpose of a vertical drilling machine? ›

Vertical drilling machine A drilling machine with a vertical arrangement of spindles and a fixed center position, referred to as a vertical drill. It is often used in machinery manufacturing and repair factories to process holes for small and medium-sized workpieces.

What is the purpose of a vertical milling machine? ›

The vertical milling machine is a precision tool used for shaping and fabrication by the removal of stock typically from metallic work pieces. Plastics and other materials can also be machined on the mill depending upon tooling and material.

What is the purpose of VMC machine? ›

VMC machines, also known as Vertical Machining Centers, are highly advanced and versatile machines that are used for metal cutting and other metalworking operations. These machines are designed for a wide range of applications, including drilling, tapping, milling, and boring.

What are machining centres used for? ›

A machining center is an CNC machine that can mill, drill, bore, tap, and perform various other work all without changing the attachment of the work piece. It can automatically bring several various different tools to the work location.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 5712

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.